W sobotę 19 listopada odbyło się zorganizowane przez Fundację In Corpore szkolenie „Dysfunkcje SI u dzieci z autyzmem”. Celem kursu było propagowanie wśród nauczycieli, pedagogów, logopedów wiedzy z zakresu teorii oraz terapii integracji sensorycznej.

Dzięki szkoleniu uczestnicy potrafią rozpoznać zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci ze spektrum autyzmu, posiadają również umiejętność interwencji i wspomagania funkcjonowania dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.

Szkolenie prowadziła mgr Barbara Chrustek, nauczyciel dyplomowany, kinezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 204/II z 2008r. SInet) Członek PTIS nr 129, pełni funkcję v-ce prezesa PTIS. Współpracuje z placówkami oświatowymi prowadząc wykłady i warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Współtwórczyni terapii SI w Centrum In Corpore w Katowicach. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Integracji Sensorycznej.