Studia w In Corpore ruszyły pełną parą!

W dniach 19-20 listopada odbył się zjazd dla słuchaczy podyplomowych studiów „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, które są realizowane przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka. Zjazd rozpoczął się wykładem z psychologii klinicznej wygłoszonym przez dr Justynę Trepkę-Starostę. Kolejne zajęcia obejmowały zagadnienia pedagogiki specjalnej, które omówił dr Jerzy Wolny. W niedzielę podstawy diagnozy pedagogicznej przybliżyła słuchaczom prof. Barbara Skałbania, a podstawy logopedii prof. Adam Stankowski.