W dniach 5-6 listopada odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs "Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (zaburzenia przetwarzania słuchowego - APD)".

Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD to inaczej problemy ze słyszeniem części dźwięków mimo prawidłowego słuchu. Kurs miał na celu przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy, jak pracować  z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Poprowadziła go Katarzyna Rychetsky, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta, National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka i trenerka Bilateralnej Integracji.