W dniach 21 - 23 października odbyło się kierowane do lekarzy i fizjoterapeutów szkolenie „Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych”.

Kurs miał na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia skolioz idiopatycznych. Omówiono podstawy teoretyczne i praktyczne metody postępowania diagnostycznego i korekcyjnego, a w szczególnym uwzględnieniem metody korekcji trójpłaszczyznowej. Kurs poprowadzili dr hab. n. med Jacek Durmała - lekarz specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej, oraz mgr Joanna Dzierżęga, fizjoterapeutka, doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.