W dniach 15-16 października w Katowicach odbyło się zorganizowane przez Fundację In Corpore szkolenie „Dysleksja a nauczanie języków obcych”.

Kurs obejmował zarówno teoretyczne podstawy wiedzy o dysleksji (m.in. objawy dysleksji na lekcjach języków obcych, metodyka nauczania, ocenianie i prawa uczniów dyslektycznych), jak i umiejętności praktyczne. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele języków obcych, którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją, mieli szansę podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

Szkolenie przeprowadziła dr Katarzyna Bogdanowicz - doktor psychologii, a także absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zdobyła Certificate of Proficiency in English (CPE) w Londynie. Posiada Certificate in English Teaching to Adults (CELTA), a także dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Ukończyła psychologię kliniczną w ramach studiów podyplomowych. Jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania („Dyslexia in the English Classroom”), a także autorką książki pt. „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli”.