W dniach 15-16 października w In Corpore w Katowicach odbyła się druga część kursu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

Kurs był przeznaczony dla osób, które już rozpoczęły pracę z symbolami, gestami i chciały poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. W czasie kursu uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak kształtować umiejętności językowe użytkowników AAC, jak planować słownictwo w zależności od możliwości poznawczych osoby niemówiącej, jak konstruować indywidualne pomoce do komunikacji. 

Szkolenie poprowadziła mgr Ewa Przebinda, pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów. Współautorka programu do komunikacji wspomagającej MÓWik. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji jako nauczyciel i terapeuta.