W dniach 7-8 października odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs „Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”.

Celem kursu była analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci, które mają nieznaczne zaburzenia regulacji napięcia mięśniowego, a które jednocześnie mieszczą się w normie intelektualnej i nie mają zaburzeń neurologicznych, takich jak mózgowe porażenie lub dystrofia mięśniowa. Diagnozowane u niemowląt zaburzenia regulacji mogą w przyszłości skutkować rozwojem wad postawy ciała. Celem kursu była diagnoza, prognoza oraz określenie kryteriów włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych etapach rozwoju.
Kurs poprowadziły doc. dr hab. Małgorzata Matyja, specjalista rehabilitacji II stopnia, fizjoterapeuta i psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Integracji Sensomotorycznej (SI), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, oraz dr n. k. f Anna Gogola,- fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath (ukończony dodatkowy kurs Baby), absolwentka kursu Integracji Sensomotorycznej (SI) oraz kursu psychomotoryki i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, pracownik naukowy.