W niedzielę 2 października odbyło się szkolenie z zakresu teorii i terapii integracji sensorycznej. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat umiejętność rozpoznawania zaburzeń przetwarzania sensorycznego i pokierowania rodziców dzieci z zaburzeniami SI do diagnozy oraz wspomaganie funkcjonowania dziecka u specjalistów zajmujących się Integracją Sensomotoryczną.

Szkolenie obejmowało cześć wykładową oraz warsztatową, w czasie której uczestnicy mogli poznać ćwiczenia z poszczególnych obszarów dysfunkcji SI.
Kurs poprowadziła mgr Barbara Chrustek, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nauczyciel dyplomowany, kinezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Współzałożycielka terapii SI w Centrum In Corpore w Katowicach. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Integracji Sensorycznej.