W dniach 22-25 września odbył się kurs „Nauka pływania według koncepcji Halliwick”.

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób (ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi w uczeniu się) uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i sprawnych.
Uczestnicy kursu brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, a po zakończonym szkoleniu otrzymali Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego, zostali również wpisani do rejestru Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick w Wielkiej Brytanii.
Kurs poprowadziła mgr Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.), fizjoterapeuta NDT-Bobath oraz terapeuta wodny w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom z siedzibą w Krakowie. Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są w obszarze zagadnień pediatrycznej terapii neurofizjologicznej, a także różnych form terapii w wodzie. Jest promotorem koncepcji Halliwick w Polsce oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick.