W dniach 16-18 września odbył się warsztat dla dla osób w trakcie szkolenia lub absolwentów kursu terapii czaszkowo-krzyżowej, uzupełniający wiedzę z zakresu homeostazy organizmu w ujęciu fizjologii i terapii cranio-sacralnej.


Program warsztatu obejmował zagadnienia dotyczące szyszynki, podwzgórza i przysadki mózgowej. Szkolenie poprowadziła dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.