19 czerwca odbył się prowadzony przez Katarzynę Rychetsky szkolenie dotyczące nadwrażliwości słuchowej. Wrażliwość na dźwięki (nadwrażliwość) sama lub w kombinacji z innymi zakłóceniami może składać się na zaburzenia przetwarzania słuchowego. Kurs ma na celu przekazanie informacji na temat wpływu nadwrażliwości na funkcjonowanie dziecka w domu i szkole. Uczestnicy zostaną zapoznani z występującymi symptomami i diagnostyką nadwrażliwości słuchowej oraz różnymi formami terapii.