W dniach 11-12 czerwca odbyła się pierwsza część zorganizowanego przez Fundację In Corpore kursu z zakresu AAC (Augmentative and Alternative Communication - komunijacja wspomagająca i alterantywna). Kurs poprowadziła Ewa Przebinda, pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów, przeszkoliła już kilkaset osób.

W czasie kursu uczestnicy dowiedzieli się między innymi, czym jest AAC, dla kogo jest przeznaczona, jak zacząć pracę, jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika itd. Kurs obejmował przede wszystkim zagadnienia praktyczne, takie jak wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej, projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych, wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i problemami w zachowaniu.