W dniach 10-12 czerwca odbył się drugi moduł kursu FDM (Fascial Distortion Model - Model Zniekształcenia Powięzi) dla lekarzy i fizjoterapeutów. FDM to wyjątkowo skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Drugi moduł kursu tej metody obejmował zagadnienia takie jak: rodzaje zniekształceń powięziowych, terapia stawu skokowego, barkowego i kolanowego, diagnostyka i terapia w obrębie stawu biodrowego i stawów kręgosłupa, a także zagadnienia praktyczne.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.