W dniach 13-15 maja odbył się warsztat dla osób, które rozpoczęły kurs terapii czaszkowo-krzyżowej przed rokiem 2016. Uczestnicy poznali anatomię i fizjologię układu odpornościowego i rolę, jaką pełni w homeostazie organizmu człowieka. Dowiedzieli się także, jaki jest wpływ szyszynki, układu nerwowego i hormonalnego na funkcjonowanie układu odpornościowego.
Uczestnicy poznali nowe ćwiczenia, układy terapeutyczne TCK oraz Polarity.
Warsztat prowadziła dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.