W dniach 7-8 maja odbył się pierwszy moduł kursu "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii". W trakcie szkolenia uczestnicy poznali między innymi standardy postępowania diagnostycznego aparatu oralnego, patomechanizmy ośrodkowych i gastroenterologicznych w zaburzeniach dysfagicznych oraz możliwości oddziaływania neurologopedycznego w tym zakresie. Zostali również zaznajomieni z zasadami pracy pracy w teamie specjalistycznym (medyczno – terapeutycznym) oraz z technikami korygującymi przebieg funkcji oralnych – żywienia, oddychania, fonacji, artykulacji.
Warsztaty poprowadziła dr Aleksandra Łada, neurologopeda kliniczny z wieloletnim doświadczeniem, Specjalista NDT SLT Senior Tutor oraz Konsultant Kliniczny.