W pierwszy weekend kwietnia w Centrum In Corpore odbył się kurs „Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)”. Szkolenie miało na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia narządu ruchu dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zagrożonych deformacjami powstającymi w wyniku funkcjonowania, dzieci w nieprawidłowych wzorcach postawy i ruchu oraz spastyczności występującej u pacjentów neurologicznych. Problem normalizacji napięcia zaprezentowany został w kilku aspektach: z punktu widzenia lekarza ortopedy, neurochirurga, chirurga i fizjoterapeuty. Kurs został poprowadzony przez znakomitych specjalistów. Byli to:
zielony prof. dr. hab. Sławomir Snela - wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej,
zielony dr n. k. f Anna Gogola - fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath,
zielony lek. med. Jerzy Luszawski - specjalista neurochirurg,
zielony dr Tadeusz Łyczakowski - specjalista chirurg dziecięcy.

W czasie kursu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym sprzętem medycznym prezentowanym przez fimy Eo-Funktion Polska s.c., Vigo Ortho Polska, Akson, LIW Care Technology Sp. z o.o.