W dniach 17-20 marca Centrum In Corpore gościło dr Magdalenę Grycman, neurologopedę, specjalistę w zakresie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).
17 marca odbyło się szkolenie superwizyjne, natomiast w weekend (18-20 marca) miał miejsce intensywny, trzydniowy kurs z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”, którego autorką jest Pani Doktor. W czasie szkolenia uczestnicy poznali narzędzie do diagnozy i planowania terapii osób niemówiących. nauczyli się, jak wyznaczać i realizować cele oddziaływań terapeutycznych. Dowiedzieli się także, jak budować strategie komunikacyjne oparte na aktywnym modelu funkcjonowania dziecka, jak dostarczać osobie niemówiącej pozytywnych doświadczeń związanych z komunikacją i byciem w relacji, wreszcie jak istotną rolę pełni w tejże relacji partner komunikacyjny.
Ogromna wiedza dr Grycman idąca w parze z jej wieloletnim, bogatym doświadczeniem sprawiła, że szkolenie było inspirujące i pozwoliło uczestnikom spojrzeć na AAC w zupełnie nowy sposób.