14 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie biura prof. n. dr hab. Andrzeja Misiołka, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, od dawna aktywnie włączającego się w działania Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Pan Senator brał udział w konferencjach organizowanych przez Fundację In Corpore, razem z In Corpore podejmował liczne działania mające na celu zapewnienie uczniom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dziwi zatem fakt, że na otwarciu biura senatorskiego obok wielu znakomitych osobistości, m.in. Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Senatora RP Leszka Piechoty, Posłanki na Sejm RP Ewy Kołodziej, pojawiła się Dyrektor Centrum i Prezes Fundacji In Corpore, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek.
Otwarcie uświetnił występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.