W dniach 18-20 marca odbył się pierwszy moduł kursu FDM (Fascial Distortion Model), przeznaczonego dla fizjoterapeutów i lekarzy. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznali się z historią i założeniami metody FDM, zgłębiali problemy dotyczące podstawowych zniekształceń powięzi, zagadnienia dotyczące diagnostyki i terapii w obrębie stawu skokowego, kolanowego i barkowego oraz zagadnienia praktyczne.
Moduł drugi już w czerwcu.