pnf1W dniach 4-8 marca odbyła się pierwsza część kursu podstawowego PNF.
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation to kompleksowy neurofizjologiczny system oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie: proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facylitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.
Kurs jest prowadzony zgodnie z programem IPNFA dla kursu podstawowego PNF. Uzyskany certyfikat umożliwia dalsze kształcenie u Międzynarodowych Instruktorów.
Kurs poprowadziła mgr Ewa Górna, Advanced Instructor IPNFA, terapeuta TCK oraz magister rehabilitacji ruchowej. Specjalizuje się w fizjoterapii, jest absolwentką studiów podyplomowych "Oligofrenopedagogika".