W dniach 26-28 lutego odbył się czwarty moduł kursu Polarity. Terapia Polarity to holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia, wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważąc wzorce energetyczne Pięciu Elementów. Wzorce te, często zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydują o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach.

 

Kurs poprowadziła dr n. przyr. Grażyna Walasek, neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami. Jest autorką wielu prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.