W dniach 5-6 marca odbył się kurs „Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”, przeznaczony dla lekarzy, fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii. Uczestnicy mieli możliwość analizy wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego, mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych (takich jak mózgowe porażenie lub dystrofia mięśniowa). Zdiagnozowanie u niemowląt zaburzeń regulacji napięcia mięśniowego jest o tyle istotne, że zaburzenia te mogą w przyszłości skutkować rozwojem wad postawy ciała. Dlatego też w trakcie kursu uczestnicy uczyli się, jak diagnozować i prognozować oraz jak określić kryteria włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych etapach rozwoju.

 

Kurs poprowadziły doc. dr hab. Małgorzata Matyja oraz dr n. k. f Anna Gogola.