W dniach 30 i 31 stycznia odbył się kurs „Dysleksja a nauczanie języków obcych”, stanowiący okazję do podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją. Szkolenie oferowało uczestnikom zarówno teoretyczne podstawy wiedzy o dysleksji (m.in. objawy dysleksji na lekcjach języków obcych, metodyka nauczania, ocenianie i prawa uczniów dyslektycznych), jak i umiejętności praktyczne.

Kurs poprowadziła dr Katarzyna Bogdanowicz, mająca 16-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego zarówno w szkołach państwowych, jak i na kursach językowych, w tym również w Wielkiej Brytanii. Dr Katarzyna Bogdanowicz od wielu lat specjalizuje się w pomocy osobom z dysleksją, jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania („Dyslexia in the English Classroom”), a także autorką książki pt. „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją”. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na stanowisku adiunkta.

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak pracować z uczniem z dysleksją, jak w tejże pracy wykorzystywać nowoczesną technologię, jak tworzyć zaplecze dydaktyczne do nauki. Poznali również prawa i  sposoby oceniania uczniów z dysleksją.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego szkolenia.