12 i 13 grudnia odbyły się zorganizowane przez Fundację In Corpore kursy prowadzone przez Katarzynę Rychetsky, pedagoga korekcyjnego i wczesnoszkolnego, terapeutę, National Direktor For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – JIAS , terapeutkę Bilateralnej Integracji i trenerkę tej metody.
W sobotę, 12 grudnia, uczestnicy szkolenia mogli się zapoznać z z występującymi symptomami i diagnostyką nadwrażliwości słuchowej oraz różnymi formami terapii stosowanymi w przypadku tejże nadwrażliwości.
W niedzielę odbyło się szkolenie „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (APD)”. W czasie tego kursu uczestnicy mogli zdobyć wiedzę oraz umiejętności potrzebne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
Zapraszamy do objerzenia zdjęć ze szkolenia niedzielnego.