W dniach 21-22 listopada Fundacja In Corpore zorganizowała szkolenie z zakresu AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication), które poprowadziła mgr Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów.


W czasie pierwszej części kursu uczestnicy dowiedzieli się m.in. co to jest AAC, kto może być użytkownikiem AAC, jak planować terapię z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
W części warsztatowej uczestnicy nauczyli się, jak wspierać komunikację przedintencjonalną i przedsymboliczną, jak projektować i używać pomoce komunikacyjne, jak wykorzystać techniki AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu. Dowiedzieli się także, jak korzystać z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się oraz jak oceniać umiejętności komunikacyjne użytkowników AAC i planować terapię.
Druga część kursu, umożliwiająca pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat AAC, już w lutym.