Fundacja In Corpore oraz Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore składają podziękowania firmie Eo-Funktion,
a szczególnie Panu Adamowi Kołakowskiemu, za wsparcie finansowe na rzecz dzieci będących pod opieką Fundacji In Corpore.

 

logo eo-funktion

Zarząd Fundacji In Corpore, Pracownicy Centrum oraz Rodzice

 

Jedynym pewnym miernikiem sukcesu

jest służenie z większym zaangażowaniem,

niż ktokolwiek po Was oczekuje.

(Og Mandino)