Profesor Krzysztof Morawski, członek Rady Fundacji, z wizytą w In Corpore.