18 listopada 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację "In Corpore" oraz Moxo Solution - Diagnoza ADHD konferencja pod hasłem "Obalamy mity na temat ADHD oraz innych zaburzeń w zachowaniu".


Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, logopedów oraz innych specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.


Zagadnienia poruszane na konferencji:
zielony jakie przyczyny mogą stać za zaburzeniami zachowania dziecka
zielony jak postępować z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu (impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia uwagi i inne)
zielony jak skutecznie diagnozować ADHD i inne zaburzenia oraz jak dystraktory mogą wpływać na zachowanie dziecka
zielony jak niedosłuch centralny wpływa na zachowanie dziecka
zielony jak opracować dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz IPET oraz jak prawidłowo prowadzić dokumentację uczniów

 

Jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, z wykładem "Niegrzeczne dziecko w szkole…". 

Następnie głos zabrały dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, specjalista psycholog kliniczny, rozważając kwestię współpracy psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD.
Mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, omówiła Test Moxo jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym na konferencji było dostosowanie wymagań szkolnych oraz tworzenie IPET dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu. Z tematem tym zaznajomiła słuchaczy mgr Mariola Kujańska, psycholog i edukator.

Konferencję zakończyło wystąpienie mgr Danuty Hawrylewicz, pedagoga, oraz mgr Iwony Wielesiewicz, logopedy, na co dzień pracujących w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, dotyczące wpływu zaburzeń przetwarzania słuchowego na funkcjonowanie dziecka.

 
Miłym akcentem na koniec był poczęstunek i rozmowy w kuluarach.

 

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.