28 października 2015 r. Fundacja In Corpore miała przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na bezpłatny wykład poprowadzony przez Katarzynę Rychetsky - pedagoga korekcyjnego i wczesnoszkolnego, terapeutę, National Direktor For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeutkę Bilateralnej Integracji i trenerkę tej metody. Katarzyna Rychetsky rganizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 

Wykład składał się z trzech boków tematycznych.
Pierwsze zagadnienie poruszone przez Katarzynę Rychetsky to niedosłuch centralny. Nieprawidłowe zrozumienie informacji słuchowej, mimo braku uszkodzenia słuchu, to tzw. ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), czyli deficyt w zakresie opracowania informacji akustycznej na wyższych piętrach układu nerwowego. Deficytowi temu towarzyszą specyficzne problemy z czytaniem, pisaniem, nauką matematyki, nadpobudliwością psychoruchową czy zaburzeniami koncentracji uwagi.

 

Kolejnym tematem była bilateralna integracja. Bilateralna Integracja jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, wykorzystując fakt, że ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.  Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała. Program integracji bilateralnej może być stosowany u dzieci z problemami w nauce jako metoda wspierająca pracę z dziećmi z dysleksją, z problemami z mową, z APD.


Na koniec Katarzyna Rychetsky omówiła problematykę nadwrażliwości słuchowej. Zagadnienie to niesie ze sobą wiele pytań, między innymi "Czy dziecko wrażliwe może odbierać dźwięki inaczej niż my?", "Czy emocje są wyrazem kompensacji i radzenia sobie ze zbyt głośnym otoczeniem?"

Wrażliwość na dźwięki (czy też nadwrażliwość) jest objawem, który sam lub w kombinacji z innymi zakłóceniami może składać się na zaburzenia przetwarzania słuchowego. Wrażliwość słuchowa może powodować duży dyskomfort i być dla pacjenta źródłem stresu. W konsekwencji dochodzi do obciążenia psychicznego, które będzie prowadzić do niepokoju wewnętrznego, co z kolei przekłada się na nadruchliwość, zaburzenia koncentracji. Nadwrażliwość słuchowa występuje również jako objaw towarzyszący perceptywnym zaburzeniom rozwoju mowy.


Dziękujemy wszystkim za przybycie.