Z przyjemnością informujemy, że Fundacja In Corpore została partnerem merytorycznym ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu, którego autorem i pomysłodawcą jest Fundacja Synapsis, od wielu lat diagnozująca coraz młodsze dzieci pod kątem ASD (ang. Autistic Spectrum Disorder). Program Badabada umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci (już między 16. a 30. miesiącem ich życia) i pozwala na określenie stopnia ryzyka wystąpienia u tych dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzięki temu pierwsze objawy autyzmu mogą być zauważone bardzo wcześnie, jeszcze przed skończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. W efekcie dzieci mają szansę na szybką interwencję terapeutyczną, tak aby skutki zaburzeń ze spektrum autyzmu były jak najmniejsze i aby dzieci te miały szanse na samodzielne życie w przyszłości.

logo badabadalogo synapsis


Fundacja In Corpore oferuje rodzicom, którzy mają wątpliwości dotyczące prawidłowego rozwoju ich dzieci, nieodpłatne konsultacje, w czasie których przy pomocy narzędzia diagnostycznego M-CHAT-R (M-CHAT-R/F) zostanie określone ryzyko wystąpienia u dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieciom, u których to ryzyko występuje, proponujemy dalsze postępowanie diagnostyczne, a także wielospecjalistyczną pomoc i wsparcie (w tym nieodpłatną terapię w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju).
Więcej informacji o programie wczesnego wykrywania autyzmu Badabada znajdą Państwo na stronie http://badabada.pl/

Znajdą tam Państwo również narzędzie M-CHAT-R, które pozwala rodzicom na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się (a więc sfer najistotniejszych z punktu widzenia oceny ryzyka ASD): http://badabada.pl/ankieta/