W dniach 23-25 marca odbył się II moduł kursu terapii czaszkowo-krzyżowej. Szkolenie przeprowadziła mgr Justyna Sadowska.