2 września 2015. odbył się zorganizowany przez Fundację „In Corpore” bezpłatny wykład poświęcony metodzie FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL (“MODEL ZNIEKSZTAŁCENIA POWIĘZI”)

Wykład poprowadził dr med. Eugen Winschewski - terapeuta FDM ( EFDMA), lekarz specjalista chirurgii urazowej i ortopedii, założyciel i kierownik praktyki ortopedycznej w Bad Kreuznach.

Metodę FDM (Fascial Distortion Model), która cieszy się rosnącą popularnością wśród terapeutów i pacjentów na całym świecie, w latach 90 –tych stworzył osteopata dr Stephen Philip Typaldos. Typaldos zauważył jak ważną rolę w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź. FDM jest skuteczną metodą diagnozy i terapii dolegliwości bólowych i dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego.
Od początku lat dziewięćdziesiątych twórca metody przekazuję swoją wiedzę w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie, metoda znana jest także pod nazwą Typaldos Manual Therapy (TMT) lub Orthopatic Medicine ( Medycyny Osteopatycznej).

Dziękujemy wszystkim za przybycie.