Kolejny pracowity weekend za nami. Odbyły się aż trzy szkolenia: Nadwrażliwość słuchowa, Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (Zaburzenia przetwarzania słuchowego APD) oraz siódmy - ostatni moduł Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Gratulujemy kolejnym 14 nowym terapeutom TCK. Szczególne podziękowania dla naszej wyjątkowej instruktor Justyny Sadowskiej za zaangażowanie i profesjonalizm w dzieleniu się wiedzą.
A w godzinach wieczornych Prezes Fundacji Iwona Sosnowska Wieczorek oraz Członkowie Fundacji Państwo Katarzyna i Martin Rychetsky omawiali plany kolejnych nowych projektów.