Dnia 17 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Projekt ten obejmować będzie m. in. studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Neurologopedii Dziecięcej współfinansowane z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

 

Powitania szanownych gości i uczestników projektu dokonała Iwona Flanczewska-Rogalska. Konferencję uroczyście otworzyli dr Iwona Sosnowska-Wieczorek oraz dr Tomasz Grad, którzy to przedstawili wstępne informacje o planowanym projekcie. Pani Joanna Stępień - pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych i równych szans odczytała list gratulacyjny wicemarszałka województwa śląskiego Mariusza Kleszczewskiego (do pobrania). Następnie prof. Andrzej Misiołek, senator RP omówił problem przed jakim stoi oświata w obliczu nowych wyzwań i potrzeb edukacyjnych dzieci. W dalszej części konferencji Poseł  RP Marek Plura poruszył temat polskiej szkoły jako oręża w walce z wykluczeniem społecznym. Konferencję zakończył prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski z wykładem na temat nowych aspektów w diagnozie i terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Po konferencji kierownicy studiów omówili sprawy organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych.

 

Konferencja była ogólnym, merytorycznym wprowadzeniem w tematykę rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wystąpienia znamienitych gości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników projektu budząc poza kuluarowe dyskusje.

 

Pobierz: Program konferencji