Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2014 r. rusza Unijny Projekt Systemowy  podnoszący kwalifikacje nauczycieli w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych, kursów i konferencji.
Projekt pod tytułem "Kompetencje  nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"  realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami w projekcie są Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie oraz Fundacja In Corpore w Katowicach.

 

17 stycznia o godz. 13.00 zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach na konferencję inaugurującą Projekt. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele samorządu województwa śląskiego oraz autorytety z dziedziny pedagogiki, psychologii i logopedii.
Z wykładem wystąpi prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski, wybitny patolog mowy.

 

Udział w konferencji rozpoczyna proces rekrutacji na dwa kierunki bezpłatnych studiów podyplomowych finansowych ze środków unijnych:
zielony Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
zielony Neurologopedia Dziecięca
W  trakcie konferencji zostaną szczegółowo omówione programy studiów oraz rozdane dokumenty, których wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w studiach.