Fundacja In Corpore składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym mógł się odbyć Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny „Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne.”


Dziękujemy organizatorom i współorganizatorom Kongresu:
zielony Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego -  http://www.slaskie.pl/ logo umarsz kce
zielony Urząd Miasta Katowice -  www.katowice.eu/urzad-miasta  logo um kce
zielony Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  -  awf.katowice.pl/  logo awf
za nieocenioną pomoc i wsparcie tak ważnej i doniosłej inicjatywy.

 

Składamy podziękowania również Patronom Medialnym:
zielony Dziennik Zachodni -  www.dziennikzachodni.pl/  logo dziennikz
zielony Magazyn Why Story -  www.whystory.pl/pl/  logo why story
zielony Serwis NaszeMiasto.pl -  naszemiasto.pl  logo naszemiasto
za poświęcenie na swych łamach uwagi tak ważnemu problemowi, jakim są zaburzenia słuchu u dzieci.

 

Wyrażamy wdzięczność także Sponsorom, bez wsparcia których Kongres nie mógłby zaistnieć w takiej formie, w jakiej się odbył:
zielony firmie MED-EL, Sponsorowi Strategicznemu -  www.medel.com/pl/  logo medel
zielony firmie Polski Bank Komórek Macierzystych -  www.pbkm.pl/  logo bank kom
zielony firmie BioMed -  www.biomed.org.pl/  logo biomed
zielony firmie Neuro – Technology Solutions Ltd - . moxo-adhd.pl  logo moxo

kursorSpecjalne podziękowania kierujemy do Pana Dariusza Wilczaka, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, za możliwość propagowania ważnych treści dotyczących słuchu na łamach czasopisma "Kursor Zawodowy", kierowanego do środowiska oświatowego całego Śląska.

 

Dziekujemy również Muzeum Śląskiemu za możliwość pokazania naszym Gościom ciekawej wystawy dotyczącej historii Górnego Śląska logo muzeums

 

Mamy nadzieję, że organizacja Kongresu nie była ostatnią tak ważną inicjatywą podejmowaną wraz z Fundacją In Corpore przez wszystkie wymienione instytucje.