17 września odbyły się zorganizowane przez Fundację In Corpore warsztaty uwalniania napięć metodą TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises). Zajęcia te koncentrują się na przeformułowaniu naszego stosunku do stresu oraz na uwalnianiu obecnych i starszych napięć, zgromadzonych w ciele na skutek dotychczas przeżywanych obciążeń, stresów, traum, przykrych doświadczeń itp.

Zasadniczym elementem metody jest wykorzystanie naturalnego, posiadanego przez ludzkie ciało, mechanizmu uwalniania skumulowanych napięć za pomocą tzw. drżeń neurogenicznych. Metoda TRE® stanowi doskonałe narzędzie wykorzystujące zasoby ludzkiego ciała w dążeniu do harmonijnego funkcjonowania człowieka, wspierając jednocześnie wszelkie stosowane metody rozwojowe i terapeutyczne, związane z ciałem, umysłem i emocjami. Warsztaty poprowadził mgr Tomasz Wieczorek – Trener Rozwoju Osobistego i Certyfikowany Provider TRE®, absolwent Life Coach College we Wrocławiu. Certyfikowany w TRE® przez Centrum Pracy z Ciałem w Koszalinie.