Zapraszamy wszystkich Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na spotkanie zorganizowane przez Fundację In Corpore oraz ROME Metis poświęcone Kształceniu specjalnemu dla uczniów z niedosłuchem centralnym. Oświadczenie MEN.

 

Wprowadzenie - mgr Małgorzata Spendel - ROME Metis

1. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym  - senator RP prof. Andrzej Misiołek
2. Niedosłuch centralny  - kryteria diagnostyczne - lek med spec. audiolog dziecięcy Anna Horbulewicz
3. Komu centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a komu afazja....... - dr n. med Katarzyna Wojaczyńska - Stanek
4. Model postępowania terapeutycznego   - dr n. hum. Iwona Sosnowska - Wieczorek - dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore

 

Moderacja: red. Iwona Flanczewska - Rogalska

Spotkanie odbędzie się 13.06.2013 o godz. 12.00 w ROME Metis przy ul. Drozdów 21 w Katowicach.

 

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół poświęcone ww. problematyce zostanie zorganizowane w miesiącu wrześniu.
Do zobaczenia.