W dniach 1-2.10.2012r. w Domu Lekarza w Katowicach odbył się Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących, zorganizowany przez Urząd Miasta Katowice oraz Fundację In Corpore. Wydarzenie przyciągnęło wiele znakomitych osobistości ze świata nauki, oświaty, służby zdrowia czy też polityki.


Dzień pierwszy upłynął pod znakiem ciekawych prelekcji ściśle związanych z problemami osób z zaburzeniami słuchu. Dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek przedstawiła rys historyczny zagadnień związanych z światem osób niesłyszących. Z kolei dr hab. n. med. Krzysztof Morawski zaprezentował współczesne rozwiązania dotyczące leczenia osób niesłyszących i słabosłyszących. Wkład był ubogacony licznymi filmami, obrazującymi prezentowane zagadnienia. Obszar wiedzy dotyczący ośrodkowych zaburzeń słuchu przybliżył słuchaczom dr n. med. Andrzej Senderski. Prezentacja pozwoliła odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących np. problematyki niedosłuchu centralnego. Pierwszą część wykładową zakończyło wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Anieli Korzon, która dostarczyła niezwykle cennych informacji oscylujących wokół tematu terapii rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

 

 

 

Drugą część wykładową rozpoczęły doniesienia dotyczące zagranicznych rozwiązań i wzorców działania. Joanna Brachmaier zaprezentowała przykłady zastosowania rehabilitacji z muzyką, skierowanej do dzieci z implantem ślimakowymi.  Dzięki wykładowi Lidii Smolarek-Besk słuchacze zdobyli informacje na temat jakości opieki nad osobami niesłyszącymi na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast polskie rozwiązania przedstawili Krzysztof Wostal oraz Katarzyna Golędzinowska. Każde wystąpienie zawierało wiele cennych informacji, a także aktualnych refleksji odnoszących się do świata osób niesłyszących oraz słabosłyszących.  Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu był panel dyskusyjny, który ukazał liczne dodatkowe pytania oraz wątpliwości, które wymagają dalszego omówienia. Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli dr n. med. Ewa Emich-Widera (dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach), mgr Andrzej Rafa (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach – Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami), doc. dr Krzysztof Gieremek (dyrektor Instytutu Nauk Medycznych, GWSH w Katowicach), mgr Małgorzata Spendel (psycholog, logopeda, Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach), prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz prof. zw. dr hab. Adam Stankowski (przedstawiciele Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego).

 

Drugi dzień Kongresu wypełniły sekcje warsztatowe. Prezentowane treści oraz rozwiązania praktyczne skierowane były głównie do rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących, studentów kierunków pedagogicznych i terapeutycznych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.  Wystąpienia ukazały szerokie spektrum nowoczesnych metod diagnozy i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu. Publiczność miała okazję zapoznać się z innowacyjnymi metodami takimi jak Metoda Tomatisa, EEG Biofeedback, Play Attention czy też Fast Forward. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pawła Tendery, który przedstawił swoją historię, jako osoby funkcjonującej z implantem ślimakowym.

 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących okazał się ciekawym merytorycznie i potrzebnym społecznie wydarzeniem. Ukazał duże zapotrzebowanie na cykliczną realizację tego typu spotkań, które na stałe powinny wpisać się w krajobraz polskich konferencji naukowo-metodycznych.

 

Korzystając z okazji chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji Kongresu: Urzędowi Miasta Katowice z Panią Prezydent Krystyną Siejną na czele, prelegentom, pracownikom „Domu Lekarza”, tłumaczom języka migowego, dyrektorom placówek i ich wychowankom odpowiedzialnym za część artystyczną oraz wolontariuszom.

Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Fundację In Corpore!


Zapraszamy do obejrzenia filmu o Kongresie:

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu o Kongresie:
relacja w Gazecie Wyborczej