W dniach 26-27 czerwca odbyło się szkolenie Metody Dobrego Startu, przeprowadzone przez panią Profesor Martę Bogdanowicz, psychologa klinicznego, założycielkę i wieloletnią przewodniczącą, a obecnie wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodniczącą Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association). Kurs miał na celu zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami Metody Dobrego Startu, przedstawienie jej struktury i organizacji. MDS może być  wykorzystana  we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji diagnozie i terapii. Metoda ta została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz.