18 czerwca odbyło się zorganizowane przez Fundację In Corpore szkolenie obejmujące tematykę nadwrażliwości słuchowej.

Kurs miał na celu przekazanie informacji na temat wpływu nadwrażliwości na funkcjonowanie dziecka w domu i szkole. Uczestnicy zostali zapoznani z występującymi w tym przypadku symptomami i diagnostyką nadwrażliwości słuchowej oraz różnymi formami terapii. Szkolenie przeprowadziła Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody.