W dniach 10-11 czerwca odbyło się zorganizowane przez Fundację In Corpore kurs z zakresu komunikacji wspomagającej i alernatywne (AAC). W trakcie szkolenia terapeuci oraz rodzice uczyli się, w jaki sposób kształtować umiejętności językowe użytkowników AAC, jak konstruować pomoce do komunikowania się oraz jak wspierać naukę czytania i pisania u dzieci z niepełnosprawnością. Szkolenie przeprowadziła Ewa Przebinda, pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych.