Fundacja In Corpore ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny "Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne". Kongres odbędzie się w dniach 28-29 września 2017. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach (ul. Jagiellońska 25). 

Program:

PRZYWITANIE GOŚCI PRZEZ ORGANIZATORÓW ORAZ PATRONÓW HONOROWYCH
zielony dr Iwona Sosnowska-Wieczorek
zielony dr hab. prof. zw. Adam Zając – Rektor AWF Katowice
zielony Marek Plura – Poseł do Parlamentu Europejskiego
zielony dr Beata Małecka-Libera – Poseł RP
zielony dr Barbara Dziuk – Poseł RP
zielony dr hab. Andrzej Misiołek – Senator RP
zielony dr hab. Julian Auleytner – Rektor WSP im J. Korczaka w Warszawie

CZĘŚĆ PIERWSZA 28.09.2017 r.
zielony Leszek Sosnowski Życie jako stała terapia. Holistyczny model wartości bycia w świecie
zielony Krzysztof Morawski Dziecko niedosłyszące - diagnostyka, leczenie i terapia
zielony Ewa Emich-Widera
zielony Jacek Durmała
zielony Bronisława Koraszewska-Matuszewska Dysfunkcja wzroku
zielony Aniela Korzon
zielony Marta Bogdanowicz Psychologiczne uwarunkowania prawidłowego rozwoju dziecka
zielony Katherina Neumann Niedosłuch centralny - wypracowane standardy pracy w Niemczech
zielony Anna Zwierzchowska Stymulacja ukierunkowana układu przedsionkowego dziecka z dysfunkcją słuchu
zielony Andrzej Małecki

CZĘŚĆ DRUGA 29.09.2017 r.
zielony Małgorzata Jantos
zielony Katarzyna Wojaczyńska-Stanek Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a afazja. Podobieństwa i różnice
zielony Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Katarzyna Sitnik-Warchulska Zaburzenia emocjonalne a inne dysfunkcje dziecka z niedosłuchem
zielony Barbara Drobisz
zielony Peter Bottcher Diagnostyka słuchu u dzieci od 3. roku życia
zielony Lynn W. Miskiel System terapii dzieci z niedosłuchem w Stanach Zjednoczonych
zielony Edyta Tomińska Conte Modernizacja programów kształcenia wyzwaniem współczesnego pedagoga na przykładzie Szwajcarii
zielony Joanna Brachmaier Uwarunkowania kulturowe a proces rehabilitacji dziecka z dysfunkcją słuchu
zielony Katarzyna Bieńkowska Współczesny pedagog specjalny - oczekiwania i wymagania
zielony Krystyna Gawlik Jakość życia dziecka z niepełnosprawnością a aktywność fizyczna
zielony Katarzyna Rychetsky Treningi słuchowe wspomagające terapie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
zielony Anrew Dalziell
zielony Jerzy Wolny

WARSZTATY
— Akademia umiejętności - praca z dzieckiem implantowanym.
— Innowacyjne metody pracy z dzieckiem z dysfunkcją słuchu (Tomatis, Johansen, Biofeedback)
— Stymulacja układu przedsionkowego dzieci z głębokim niedosłuchem.
— Nowe technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi.