W dniach 27-28 maja odbyło się szkolenie podstawowe na temat opóźnienia neuromotorycznego wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z diagnostyką odruchów oraz praktycznym zastosowaniem ćwiczeń terapeutycznych. Szkolenie przeprowadziła Katarzyna Rychetsky.