W dniach 13-14 maja odbyło się szkolenie z zakresu ortoptyki. Poruszona została tematyka budowy narządu wzroku i jego funkcji, a także zagadnienia z zakresu przyczyn problemów widzenia, objawów tych problemów oraz testów, którymi można je zdiagnozować. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne w oparciu o program ćwiczeń.
Szkolenie przeprowadzili Martin Rychetsky oraz Tomasz Śliwowski.