W sobotę 8 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu, Rady oraz współpracowników Fundacji In Corpore.

Podczas spotkania podsumowane zostały działania Fundacji z 2016 roku: konferencje, bezpłatne wykłady, studia podyplomowe, kursy i szkolenia, organizowany wspólnie z Med-el turnus rehabilitacyjny dla dzieci implantowanych Family Camp, kampania społeczna "Od ucha do ucha", udzielone wsparcie finansowe, zarówno w postaci refundacji kosztów diagnostyki i terapii dla dzieci, jak i darowizn przekazanych na rzecz innych organizacji pozarządowych. Wszystkim obecnym towarzyszyło poczucie ogromnej radości i dumy zarówno z ilości, jak i z wysokiego poziomu wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć.

Po prezentacjach Rada Fundacji podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdania oraz udzielającą absolutorium Zarządowi.

Na koniec Prezes Zarządu Fundacji dr Iwona Sosnowska–Wieczorek przedstawiła zebranym plany działań na rok 2017, które utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że Fundacja to organizacja, która stawia sobie ambitne cele i realizuje je z dbałością o wysoki stopień profesjonalizmu.