23 stycznia w Centrum In Corpore w ramach szkoleń przygotowanych dla Rad Pedagogicznych odbył się kurs dotyczący terapii dziecka z autyzmem. Szkolenie prowadzone było przez osoby na co dzień pracujące z dziećmi z autyzmem - psychiatrę, neurologa, psychologa, pedagoga oraz terapeutę AAC. Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.