W dniach 31 marca - 2 kwietnia odbył się kurs "Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfukncjami ośrodkowego układu nerwowego". W czasie szkolenia odbył się także pokaz zaopatrzenia ortopedycznego, podczas którego można było przetestować i zmierzyć odpowiedni sprzęt.


Kurs miał na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia narządu ruchu dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zagrożonych deformacjami powstającymi w wyniku funkcjonowania dzieci w nieprawidłowych wzorcach postawy i ruchu oraz spastyczności występującej u pacjentów neurologicznych. Problem normalizacji napięcia zaprezentowany został w kilku aspektach:
z punktu widzenia lekarza ortopedy, neurochirurga, chirurga i fizjoterapeuty.