W danich 25-26 marca odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs "Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej". Szkolenie poprowadziła mgr Agnieszka Dziedzic, pedagog specjalny i logopeda.