pnf rozw

Warunkiem przystąpienia do kursu rozwijającego jest ukończenie szkolenia podstawowego oraz półroczna przerwa (od PNF Basic), przeznaczona na zbieranie doświadczenia w pracy z pacjentem. Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy zdobytej na poziomie podstawowym o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Prezentowana jest analiza ruchu i funkcji oraz funkcjonalne zastosowanie tej koncepcji rehabilitacyjnej, w zakresie poszerzonym w stosunku do kursu podstawowego. Główną częścią kursu PNF rozwijającego jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta.
Kurs rozwijający PNF (3A) trwa 5 dni, obejmuje 50 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym nadającym tytuł "Dyplomowanego Terapeuty PNF".